Een boos kind…

Een stampvoetend kind, armen over elkaar, een boze blik en een steeds roder wordend gezicht…

 

Oh nee! Is het weer zover??

 

Iedere ouder heeft het vast weleens meegemaakt. Een boze uitbarsting. De reden hiervoor is niet altijd even duidelijk. Het kan zomaar zijn dat je kind een woede-uitbarsting krijgt omdat hij of zij iets kwijt is, iets niet mag of omdat iets vies smaakt.

 

Is dat nou een reden om boos te worden? Een veel voorkomende reactie is daarom ook: “Je hoeft toch niet zo boos te worden?”

 

Beetje achtergrondinformatie over de emotie BOOS

Ik zal eerst wat meer vertellen over de emotie boos. Deze emotie is namelijk erg belangrijk. Boosheid helpt mensen om hun grenzen aan te geven. In mijn praktijk of lessen laat ik kinderen een symbool kiezen voor hun emotie boos. Mijn eigen symbool voor deze emotie is de Soldaat. Mijn soldaat beschermt mijn grens en verdedigt zichzelf als deze grens wordt overschreden.

 

Boos of koppig?

Veel mensen vinden boosheid een vervelende emotie. We verwarren boosheid vaak met koppigheid, opstandigheid, ongeduldigheid, enzovoort. Kinderen leren daarom van jongs af aan om deze emotie zoveel mogelijk weg te stoppen of te verbergen.

 

STOP! Dit is mijn grens! 

Wordt een kind geconfronteerd met iets of iemand die de grens dreigt te overschrijden? Dan is het zaak om zijn of haar grens te beschermen. Als een kind echter is geleerd om niet te luisteren naar zijn of haar soldaat, dan stapelen de gevoelens van boosheid zich op. Deze gevoelens worden opgeslagen in het lichaam, om er op een ander moment uit te komen. Bijvoorbeeld in zijn of haar (veilige) thuisomgeving. Een spel dat kwijt is, is dan net de laatste druppel die de emmer doet overlopen.

 

Geef aandacht aan boos 

Hoe kunnen kinderen aandacht geven aan hun emotie boos?

 

8 tips om kinderen te helpen omgaan met hun emotie boos

  1. Luister naar je kind. Luister serieus naar wat je kind zegt. Wat probeert de emotie het kind te vertellen? Kinderen gebruiken vaak hun gedrag om te communiceren. Help je kind om te ontdekken wat hij of zij probeert te zeggen, door te luisteren.
  2. Erkennen en troosten. Je kind voelt zich boos, ook al begrijp je misschien niet waarom. Zoals ik hierboven beschreef, kan de desbetreffende situatie net de laatste druppel zijn die de emmer heeft doen overlopen. Help je kind om rustig te worden, door de emotie te erkennen en je kind te troosten. “Ik zie dat je boos bent. Het is ook heel vervelend dat je spel kwijt is.” Bied je kind troost, net zo lang tot hij of zij wat rustiger wordt. Vervolgens kunnen jullie samen achterhalen welke boodschap hierachter verscholen zat.
  3. Veilige haven. Verzin samen een plek voor je kind om naartoe te gaan als de emotie boos de overhand krijgt. Hier kan je kind tot rust komen om vervolgens de emotie de nodige aandacht te geven.
  4. Een symbool voor de emotie boos. Laat jouw kind een symbool kiezen voor de emotie boos. Laat je kind zelf nadenken over het nut van deze emotie en ook de eventuele valkuilen.
  5. Geef informatie over de emotie boos. Leg uit waarom de emotie je kind kan helpen om zijn of haar grens te bewaken en wat er gebeurt als je kind boze gevoelens wegstopt. De emotie wordt opgeslagen in het lichaam om op een ander moment weer tevoorschijn te komen.
  6. Help je kind om de signalen van de emotie boos te herkennen. Ga met je kind terug in de tijd, naar een moment van boosheid (het liefst een situatie uit het recente verleden). Wat voelde je kind? Wat dacht je kind? Wat wilde je kind het liefste doen? Maak een lijstje met deze signalen.
  7. Maak een lijstje met hulpmiddelen. Je kind weet nu welke signalen zijn of haar lichaam geeft wanneer iets of iemand op het punt staat om de grens te overschrijden (of al is overschreden). Wat helpt jouw kind in deze situaties om zijn of haar grens te beschermen? (In mijn praktijk en lessen gebruik ik vaak het GRENS-stappenplan. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op, dan vertel ik je er graag meer over).
  8. De prop. Laat je kind alle boze gedachtes en gevoelens op een papier schrijven. Laat hem of haar een flinke prop maken van het papier en met een grote boog de prullenbak ingooien! Doe dit net zo lang, tot de boosheid begint te zakken.