Je hebt vast weleens gehoord van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Ieder kind heeft rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op veiligheid, het recht op een dak boven zijn hoofd, op eten en privacy.

 

Daarnaast hebben kinderen ook recht op een eigen mening. Dit recht staat in het verdrag, maar in de praktijk wordt de mening van kinderen helaas niet altijd gehoord.

 

Het recht om gehoord te worden

Kinderen hebben het recht om hun verhaal te vertellen. Wanneer zij het ergens niet mee eens zijn, mogen zij dit uiten en hebben ze recht op een luisterend oor.

Wie anders dan het kind zelf weet immers het beste hoe hij ergens over denkt?

 

Luisteren naar kinderen in de praktijk

Een valkuil van veel volwassenen is dat zij denken te weten wat goed is voor een kind. Volwassenen hebben uiteraard meer levenservaring, maar ieder kind en iedere situatie is uniek. Door kinderen de kans te geven hun mening te uiten en hier vervolgens oprecht naar te luisteren, leren kinderen dat zij kunnen vertrouwen op hun eigen mening en worden zij versterkt in hun eigen kracht.

 

Wees nieuwsgierig

Kinderen zitten vol bijzondere levensinzichten. Door echt nieuwsgierig te zijn en een luisterend oor te bieden, kan een kind je verbazen met zijn mening. Kinderen hebben inventieve oplossingen, denken vaak (nog) objectief over bepaalde onderwerpen en staan open voor de mening van anderen. Ga mee in de verwondering van je kind, stimuleer de nieuwsgierigheid en leergierigheid en haal het kind in jezelf naar boven!

 

Versterk je kind in zijn kracht

In het verdrag van de rechten van het kind staan verschillende artikelen over de vrijheid van meningsuiting en het recht van kinderen om gehoord te worden. De belevingswereld van kinderen is heel anders dan die van volwassenen. Voor een kind op de basisschool is bijvoorbeeld een nieuw spel in de klas een bijzondere gebeurtenis. Voor een kind op de middelbare school is een vriendschap die even niet lekker loopt heel belangrijk. Soms kunnen volwassenen deze gebeurtenissen of onderwerpen als onbelangrijk bestempelen. Door kinderen juist het gevoel te geven dat hun ervaringen of problemen er ook toe doen, versterken we kinderen in hun kracht. Het zelfinzicht, zelfvertrouwen en uiteindelijk hun zelfredzaamheid worden hierdoor versterkt. En zoals je misschien al eerder hebt gelezen, zijn dit de drie sleutels tot een stevige mentale weerbaarheid. Een krachtige basis, voor krachtige keuzes!

 

Meer weten?

Ook jouw kind verdient het om gehoord en gezien te worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is in een druk gezinsleven om geduldig aandacht te geven aan de problemen waar je kind eventueel mee worstelt. Ik help jullie daar graag bij! Wil je meer weten of een vrijblijvende kennismaking plannen? Neem dan contact met mij op!